אלון הוכמן ושות' - משרד עורכי דין ונוטריון

שירותי המשרד

מתעניינים במשפט מנהלי ודיני מכרזים?

טלפון: 03-6723636
פקס: 03-6723939
נייד: 054-4565505
כתובת: נחלת יצחק 32א' תל אביב

לפרטים ומידע נוסף:

משפט מינהלי דיני מכרדים וחוזים

משפט מינהלי הוא תחום במשפט הציבורי שמסדיר את פעולות הרשויות המינהליות של המדינה. הוא כולל מגוון רחב של נושאים משפטיים כולל יצירת תקנות, שיפוט, או אכיפת סדר תקנותי מסוים. משפט מינהלי נחשב לתחום במשפט הציבורי. בישראל, כמו במדינות רבות אחרות, המשפט המינהלי הוא חלק חשוב ועצמאי במערכת המשפט.

בישראל, המשפט המינהלי מסדיר את היחסים בין האזרחים לבין המדינה, דרך הרשויות שלה. הוא מסביר את המסגרת המשפטית בה פועלות הרשויות המינהליות, ומספק את המכשירים שבהם יכולים אזרחים וישויות לבקש סעד מנגד לפעולה ממשלתית שגויה. העקרונות של המשפט המינהלי מסייעים לוודא שפעולות הממשלה נעשות בצורה הוגנת, הגיונית ובהתאם לחוק.

ישויות ואנשים שונים בישראל משתמשים במשפט המינהלי. רשויות ממשלתיות ופקידים משתמשים בו כמדריך לקבלה ולביצוע החלטות, בעוד אזרחים ועסקים משתמשים בו כדי להתנגד להחלטות ממשלתיות שמשפיעות עליהם. בתי המשפט בישראל גם משחקים תפקיד מהותי במערכת המשפט המינהלי, שכן הם מספקים את הפורום לשיפוט סכסוכים בין אזרחים לבין רשויות מינהליות. דרך בחינת שיפוט, בתי המשפט מוודאים שהחלטות מינהליות הן חוקיות, הגיוניות והוגנות. מסגרת זו חיונית לשמירה על שלטון החוק ולוודאות שכוח הממשלה מתממש באופן אחראי ושקוף.

משרד אלון הוכמן ושות׳ מעניק יעוץ משפטי בתחום המשפט המנהלי בכלל, ודיני המכרזים בפרט, השירות ניתן לשורה ארוכה של גופים מסחריים מובילים, לרשויות מקומיות, לחברות ממשלתיות ולחברות כלכליות ו עירוניות, בליווי מכרזים והכנתם, כמו כן המשרד מייעץ, ייעוץ משפטי לחברות בסקטור הפרטי, לרבות ייצוג בפני ועדות מכרזים בערכאות משפטיות.

משרדנו מעניק יעוץ משפטי וליווי בכל הנושאים הכרוכים במכרזים, לכל סוגי הגופים, הן בסקטור הפרטי והן בסקטור הציבורי.

"דיני מכרזים" הם הכללים וההוראות המסדירות את התהליך שבו גופים ציבוריים בישראל מכריזים על רכישת מוצרים, שירותים או עבודות. המכרז הוא דרך לוודא שהרכישה הציבורית מתבצעת בצורה שקופה, הוגנת ויעילה, תוך שמירה על אינטרס הציבור.

במהלך התהליך, הגוף הציבורי מפרסם מכרז שבו הוא מפרט את הדרישות והצרכים שלו. ספקים שונים יכולים להגיש הצעות לפי המפרט שפורסם, ולאחר מכן הגוף הציבורי בוחר את ההצעה המתאימה ביותר לפי מגבלות וקריטריונים שהוגדרו מראש.

דיני המכרזים מסדירים את הקריטריונים לבחירת הספק, את התהליך המשפטי שבו המכרז מתבצע, את הזכויות והחובות של הצדדים השונים ועוד. הם מטרתם לוודא שהתהליך מתבצע בצורה הוגנת, ללא איומים או לחצים, ובצורה שמגבילה את הסיכון לפגיעה באינטרס הציבור או להטיות בבחירת הספק.

בישראל, דיני המכרזים מבוססים על חוק הרכש הציבורי ותקנותיו, שמטרתו לוודא את יעילות השימוש בכספי הציבור ולמנוע קורופציה.

יעוץ וטיפול בתחום דיני המכרזים, כולל תחומים ונושאים כגון :חובת המכרז ופטורים ממכרז, הכנת מסמכי מכרז, בחינת תנאי מכרז והליכיו, ליווי המכרז לכל שלביו, יצוג משתתפי מכרז ורשויות בהליכים משפטיים בבתי המשפט המינהליים ובבית המשפט העליון, לרבות תקיפה או הגנה על החלטות שנתקבלו בנושאי מכרזים, הן מטעם הרשות והן מטעם משתתפי המכרז.

במסגרת השירותים המשפטיים בתחום זה עוסק משרדנו אף בעניינים הבאים:

  • הכנת מסמכי מכרז וליווי שוטף של כל הליכי המכרז, משלב הייזום ועד לקבלת ההחלטה במכרז.
  • ייצוג  משפטי בבתי משפט מינהליים ובבית המשפט העליון בתקיפת תוצאות מכרז מטעם המפסיד במכרז או שהצעתו נפסלה במכרז, כולל ליווי חברות הוזמנו לשימוע בפני וועדת המכרזים.
  • ייצוג משפטי בבתי משפט מינהליים ובבית המשפט העליון בהגנה על החלטות ועדת המכרזים בדבר תוצאות המכרז, הן מטעם מפרסם המכרז והן מטעם הזוכה במכרז.
  • ייעוץ משפטי וליווי חברות וגופים המתמודדים במכרז, כולל ליווי הכנת  ההצעה למכרז ובדיקתה, לרבות הכנת הסכמי שיתוף פעולה.
  • מתן חוות דעת בכל נושא הקשור למכרזים, לרבות בשאלת חובת המכרז, פטורים ממכרז ועוד.
  • טיפול משפטי בתביעות כספיות כתוצאה מהליכי מכרז או בסוגיות הקשורות לביצוע החוזה שנכרת בעקבות מכרז.
משפט מנהלי ודיני מכרזים
דילוג לתוכן