אלון הוכמן ושות' - משרד עורכי דין ונוטריון

משפט מנהלי ודיני מכרזים

שירותי המשרד

מתעניינים במשפט מנהלי ודיני מכרזים?

טלפון: 03-6723636
פקס: 03-6723939
נייד: 054-4565505
כתובת: נחלת יצחק 32א' תל אביב

לפרטים ומידע נוסף:

משרדנו מעניק דרך קבע יעוץ משפטי בתחום המשפט המנהלי בכלל, ודיני המכרזים בפרט, לשורה ארוכה של גופים מסחריים, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות וחברות עירוניות, ובפרט בכל הקשור בליווי מכרזים והכנתם, וכן ייעוץ משפטי לחברות בסקטור הפרטי, לרבות ייצוג בפני ועדות מכרזים ובערכאות משפטיות.

משרדנו מעניק יעוץ משפטי וליווי בכל הנושאים הכרוכים במכרזים, לכל סוגי הגופים, הן בסקטור הפרטי והן בסקטור הציבורי.

יעוץ משרדנו וטיפולו בתחום דיני המכרזים, כולל תחומים ונושאים כגון :חובת המכרז ופטורים ממכרז, הכנת מסמכי מכרז, בחינת תנאי מכרז והליכיו, ליווי המכרז לכל שלביו, יצוג משתתפי מכרז ורשויות בהליכים משפטיים בבתי המשפט המינהליים ובבית המשפט העליון, לרבות תקיפה או הגנה על החלטות שנתקבלו בנושאי מכרזים, הן מטעם הרשות והן מטעם משתתפי המכרז.

במסגרת השירותים המשפטיים בתחום זה עוסק משרדנו אף בעניינים הבאים:

  • הכנת מסמכי מכרז וליווי שוטף של כל הליכי המכרז, משלב הייזום ועד לקבלת ההחלטה במכרז.
  • ייצוג  משפטי בבתי משפט מינהליים ובבית המשפט העליון בתקיפת תוצאות מכרז מטעם המפסיד במכרז או שהצעתו נפסלה במכרז, כולל ליווי חברות הוזמנו לשימוע בפני וועדת המכרזים.
  • ייצוג משפטי בבתי משפט מינהליים ובבית המשפט העליון בהגנה על החלטות ועדת המכרזים בדבר תוצאות המכרז, הן מטעם מפרסם המכרז והן מטעם הזוכה במכרז.
  • ייעוץ משפטי וליווי חברות וגופים המתמודדים במכרז, כולל ליווי הכנת  ההצעה למכרז ובדיקתה, לרבות הכנת הסכמי שיתוף פעולה.
  • מתן חוות דעת בכל נושא הקשור למכרזים, לרבות בשאלת חובת המכרז, פטורים ממכרז ועוד.
  • טיפול משפטי בתביעות כספיות כתוצאה מהליכי מכרז או בסוגיות הקשורות לביצוע החוזה שנכרת בעקבות מכרז.
משפט מנהלי ודיני מכרזים
דילוג לתוכן